cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

کارل وی صعودی

    نتایج مهم:   رتبه عملکرد کلی: رتبه‌بندی نشده نرخ خروج سر­به­‌سر*: 1 درصد میانگین افزایش: 63 درصد نرخ وقوع تروبک **: 65 درصد احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا: 57 درصد (ارتفاع الگو از کف D اضافه میگردد)   * سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن­شان، رشد […]