cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

قد کوتاه 7

این الگو به دنبال این است که محدوده بین قیمت بالا و پایین کندل مورد بررسی کوتاهتر از هر یک از شش کندل قبل باشد. در واقع کوتاهترین کندل بین هفت کندل خواهد بود.    نتایج مهم:   رتبه عملکرد کلی*: 11 از 23 نرخ خروج سر­به‌سر** پس از شکست رو به بالا: 46 درصد […]