cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

صدف وارونه نزولی

صدف‌های وارونه نزولی الگوهای قدرتمندی در بازار صعودی هستند. زمانی که روند نزولی پایان می‌یابد (البته اگر قادر به تعیین پایان روند نزولی باشیم)، آنگاه سهم را خریده و سوار به روند صعودی جدید شوید. این الگو توسط توماس بولکوفسکی در اواسط 2004 کشف گردید.   نتایج مهم:   رتبه عملکرد کلی: 19 از 39 […]