cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

شاخ سقف

شاخ سقف الگوی نموداری H شکلی است که در تمام مقیاس‌های زمانی پدیدار شده، اما در نمودار هفتگی خصوصا در روند نزولی عملکرد بهتری را نسبت به سایر مقیاس‌ها دارد. لذا نتایج نشان داده شده مخصوص نمودار هفتگی است.   نتایج مهم:   رتبه عملکرد کلی*: 1 از 2 نرخ خروج سر­به‌سر** پس از شکست […]