cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

سقف

الگوی سقف در سال 2005 توسط توماس بولکوفسکی کشف گردید. این الگو کمیاب بوده و عملکرد چندان خوبی نیز ندارد.   نتایج مهم:   رتبه عملکرد کلی: 35 از 39 (شکست از بالا)، 16 از 36 (شکست از پایین) نرخ خروج سر­به‌سر* پس از شکست رو به بالا/پایین: 26 درصد/ 22 درصد میانگین افزایش/کاهش پس […]

سقف وارونه

الگوی سقف وارونه در سال 2005 توسط توماس بولکوفسکی کشف گردید.   نتایج مهم:   رتبه عملکرد کلی: 37 از 39 (شکست از بالا)، 26 از 36 (شکست از پایین) نرخ خروج سر­به‌سر* پس از شکست رو به بالا/پایین: 23 درصد/ 23 درصد میانگین افزایش/کاهش پس از شکست: 34 درصد/ 14 درصد نرخ وقوع تروبک/ […]