cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

الگوی درون‌کندلی

  نتایج مهم:   رتبه عملکرد کلی*: 10 از 23 نرخ خروج سر­به‌سر** پس از شکست رو به بالا: 32 درصد میانگین افزایش پس از شکست***: 10 درصد احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا: 80 درصد   * در مقایسه با سایر الگوهای کوچک با شکست‌های رو به بالا در بازار […]