cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

ورود به معامله پس از تروبک

  در این مقاله به شرح روش‌های مختلف ورود به معامله پس از شکل‌گیری تروبک می‌پردازیم.   چکیده:   سه نوع سیستم ورود مورد بررسی قرار گرفته است. (بهترین) منتظر بمانیم تا قیمت در بالای سقف الگو بسته شود. منتظر بمانیم تا قیمت در بالای سقف تروبک بسته شود. منتظر بمانیم تا قیمت در بالای […]

معامله با تروبک (عقبگرد نزولی)

تروبک‌ها به وفور در الگوهای نموداری رخ می‌دهند. در پی شکست رو بخ بالای الگو، قیمت طی چند کندل رشد نموده، سپس وارد فاز اصلاح می‌گردد. این غالبا قیمت سهم را به تراز شکست الگو (یا نزدیک به آن) بازمی‌گرداند. پس از آن معمولا قیمت روند صعودی خود را مجددا آغاز می‌نماید. احتمال شکل‌گیری این […]

تروبک (عقبگرد نزولی)

پس از شکست رو به بالای الگوهای نموداری و در اغلب مواقع، رشد قیمت متوقف شده و قیمت مجددا به تراز پرتاب بازخواهدگشت. به این چرخش قیمت تروبک (عقبگرد نزولی) گفته میشود.   راهنمای شناسایی تروبک: مشخصات شرح شکل میتواند به هر شکلی باشد. مدت زمان طبق عرف موجود، تروبک‌ها در محدوده 30 کندل پس […]