cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

صدف نزولی

این الگو به شکل تصویر آینه‌ای حرف J می‌باشد.   نتایج مهم:   رتبه عملکرد کلی: 29 از 39 (شکست از بالا)، 12 از 36 (شکست از پایین) نرخ خروج سر­به‌سر* پس از شکست رو به بالا/پایین: 14 درصد/ 18 درصد میانگین افزایش/کاهش پس از شکست: 39 درصد/ 16 درصد نرخ وقوع تروبک/ پولبک**: 67 […]

صدف وارونه نزولی

صدف‌های وارونه نزولی الگوهای قدرتمندی در بازار صعودی هستند. زمانی که روند نزولی پایان می‌یابد (البته اگر قادر به تعیین پایان روند نزولی باشیم)، آنگاه سهم را خریده و سوار به روند صعودی جدید شوید. این الگو توسط توماس بولکوفسکی در اواسط 2004 کشف گردید.   نتایج مهم:   رتبه عملکرد کلی: 19 از 39 […]

صدف صعودی

شاید بتوان گفت این الگو شایع‌ترین الگوی نموداری می‌باشد. از نظر عملکرد در میانه جدول رده‌بندی قرار دارد.   نتایج مهم:   رتبه عملکرد کلی: 20 از 39 (شکست از بالا)، 22 از 36 (شکست از پایین) نرخ خروج سر­به‌سر* پس از شکست رو به بالا/پایین: 11 درصد/ 23 درصد میانگین افزایش/کاهش پس از شکست: […]

صدف وارونه صعودی

این الگو مانند نیمه راستی یک چتر می‌ماند. زیبایی این الگو در این است که در هر دو بازار صعودی و نزولی عملکرد خوبی داشته و نرخ خروج سربه‌سر پایین همراه با میانگین رشد بالایی پس از شکست الگو دارد.   نتایج مهم:   رتبه عملکرد کلی: 14 از 39 نرخ خروج سر­به‌سر* پس از […]