cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

این الگو نوع خاصی از الگوی حرکت شمرده- صعودی است با این تفاوت که بین نقاط چرخش قیمت، نسبت‌های فیبوناچی معینی برقرار می‌باشد. ایده این الگو اینست که چنانچه سه نقطه اول آن را بیابیم، قادر خواهیم بود نقطه چهارم را محاسبه نماییم. قیمت در 95 درصد مواقع در بازار صعودی به نقطه D می‌رسد. با این حال، فرض بر این است که ارزش سهام در D کاهش خواهد یافت. اما فقط 32٪ مواقع اینگونه میشود؛ یعنی به عبارت دیگر، افزایش قیمت در 68 درصد مواقع ادامه داشته و از نقطه D فراتر خواهد رفت.

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی برای حرکات رو به پایین: 1 از 5 (در بین 5 الگوی فیبوناچی نزولی)
نرخ خروج سر­بهسر*: 26 درصد
احتمال چرخش روند در نقطه D پیش‌بینی شده: 95 درصد
میانگین کاهش: 13 درصد

 

* سنجش تعداد الگوهایی که پس از تایید الگو و ورود به معامله، افت حداقل 5 درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی را از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات شرح
سقف‌ها­/ کف­‌ها کف‌ها و سقف‌ها در الگو لازم نیست پشت سر هم باشند.
ABC

 

قیمت از کف A به سقف B صعود نموده، سپس به کف C می‌رسد. فیبوناچی بازگشت BC نسبت به AB باید یکی از نسبت‌های فیبوناچی زیر باشد: 38.2٪، 50٪، 61.8٪، 70.7٪، 78.6٪ یا 88.6٪.
BCD پس از رسیدن به سقف B، قیمت تا نقطه C کاهش می‌یابد و به دنبال آن صعود قیمت به D رخ خواهد داد. نسبت DC/BC یکی از نسبتهای 113٪، 127٪، 141٪، 161.8٪، 200٪، 224٪، 261.8٪، یا 314٪ می­باشد.

 

چهار سقف و کف را طوری پیدا نمایید که هر ضلع به ضلع دیگر یکی از اعداد فیبوناچی ذکر شده در جدول فوق باشد.

در بررسی‌ها برای پیش‌بینی نقطه D از عکس نسبت‌های اصلاح فیبوناچی استفاده شده است. از اینرو و از آنجا که برخی از نسبتهای فیبوناچی، نسبت‌های معکوس اصلاح‌های فیبوناچی ABC نیستند، از ردیف BCD حذف شده‌اند (314 و 224 درصد حذف شده‌اند).

 

نکات معاملاتی:

 

پس از رسیدن به نقطه D و چرخش به سمت پایین، قیمت در 24 درصد مواقع به (A)، 76 درصد مواقع به B و 35 درصد مواقع به تراز C کاهش می‌یابد. می‌توانید از آنها به عنوان اهداف خود استفاده نمایید.

در ادامه در رابطه با نحوه استفاده از قاعده هدف‌گذاری برای پیش‌بینی نقطه D توضیح داده شده است. چرا این موضوع مهم است؟ زیرا اگر بتوانید یک چرخش معتبر ABC را شناسایی کنید، می توانید تعیین کنید که قیمت تا چه حد افزایش خواهد یافت (تا D).

نسبت اصلاح فیبوناچی ABC را پیدا نمایید. این اصلاح می‌بایست از یکی از نسبت‌های فیبوناچی لیست شده در جدول تبعیت نماید. از آنجا که قرار است موج CD برابر با طول AB باشد، اگر طول AB را بدانیم، قادر خواهیم بود نقطه D را محاسبه نماییم.

به عنوان مثال، اگر نقطه A در 25، B در 35 و C در 28.82 باشد، نقطه (C)، 61.8 درصد از حرکت AB را بازیابی نموده است. طول AB برابر با 10 می‌باشد که با افزودن این مقدار به  C، هدف 38.82 بدست خواهد آمد.

 

افزایش دقت قاعده هدف‌گذاری:

 

یک روش دیگر، استفاده از نسبت‌های فیبوناچی برای تعیین D است.

عکس اصلاح فیبوناچی در حرکت ABC را محاسبه نموده و آن را در موج BC ضرب می‌نماییم. نتیجه را از قیمت سقف در C کسر کرده، هدف بدست آمده نقطه D خواهد بود. به عنوان مثال نقطه کف در A=10، سقف در B=12، و کف در C=10.98  است. آیا نقطه C به اندازه کافی به فیبوناچی بازگشتی اصلاح 50% نزدیک است؟ فیبوناچی بازگشتی 50 درصدی از حرکت 10 به 12، عدد 11 خواهد بود. از 49 درصد تا 51 درصد قابل قبول می‌باشد که دامنه‌ای از 10.98 تا 11.02 را ایجاد می‌کند؛ بنابراین C واجد شرایط عنوان “نزدیک” به مقدار فیبوناچی بازگشتی 50 درصد است.

هنگامی که متوجه شدید که قیمت سهم، 50 درصد از حرکت AB را اصلاح نموده است، معکوس فیبوناچی بازگشتی  آن (یعنی 1/0.5 یا بعبارتی 2) را در نظر گرفته، طول BC را در این مقدار ضرب کرده و آن را به مقدار C اضافه نمایید.

در این مثال، طول BC  برابر 1.02 است که با ضرب این عدد در 2، عدد 2.04 به دست آمده و با اضافه کردن عدد حاصله به مقدار C، عدد 13.02 به دست خواهد آمد. این مقدار، هدف ما یعنی D خواهد بود.

شما می‌توانید دقت هدف خود را با استفاده از عدد فیبوناچی بزرگتر افزایش دهید.

اگر در این مثال، به جای استفاده از فیبوناچی بازگشتی 50 درصد، از 61.8 درصد استفاده کنید، عدد ضریب (معکوس فیبوناچی) از 2 (1/0.5) به 1.618 (1/0.618) تغییر می‌یابد. بنابراین به عدد 1.02 * 1.618 یا 1.65 میرسیم. چنانچه این مقدار را به C اضافه نماییم، نتیجه 12.63 میشود که  نسبت به ضریب اصلاحی 0.5 به حد ورود معامله‌مان نزدیکتر است.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *