cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

این الگو هم در تئوری و هم در واقعیت عملکرد یکسانی دارد. اما نرخ ادامه‌دهی آن نزدیک به حالت رندوم (50 درصد) است. زمانی که الگو شکسته میشود، حرکت قیمت برای شکست‌های رو به بالا مناسب بوده، اما برای شکست‌های رو به پایین نامناسب است.

 

نتایج مهم:

 

عملکرد تئوریک: ادامه‌دهنده روند نزولی
عملکرد واقعی: ادامه‌دهنده روند نزولی در 56 درصد مواقع
رتبه فروانی وقوع: 70
رتبه عملکرد کلی: 33
بیشترین احتمال رسیدن به هدف قیمتی: 64 درصد (شکست الگو از بالا در بازار نزولی)
بهترین میانگین حرکت طی 10 روز: 8.32 درصد (شکست الگو از بالا در بازار نزولی)
بهترین رتبه در عملکرد 10 روزه: 6 (شکست الگو از بالا در بازار نزولی)

 

تمامی رتبه‌های اشاره شده بر اساس سنجش و رده‌بندی 103 الگوی کندلی می‌باشد.دمنظور از «بهترین» یا «بیشترین» در عبارات فوق، بالاترین رتبه در بین 4 حالت از ترکیبات بازارهای صعودی/ نزولی و شکست الگو از بالا/ پایین می‌باشد.

 

شرح الگو:

 

این الگو یک الگوی دو کندلی در یک روند نزولی است. اولین کندل یک کندل سیاه بلند بوده که متعاقب آن یک کندل سفید قرار میگرد، طوری که قیمت بسته شدن آن نزدیک به کف کندل قبلی است.

عملکرد آن در 56 درصد مواقع بصورت ادامه‌دهنده روند نزولی است. یعنی نزدیک به حالت رندوم. بهترین میانگین حرکت 10 روزه قیمت پس از شکست الگو، در بازار نزولی و شکست از بالا ثبت گردیده که قیمت به میزان 8.32 درصد رشد نموده و بهترین رتبه عملکردی الگو را تحت همین شرایط رقم میزند: رتبه 6 از 103 الگوی کندلی که بسیار رتبه خوبی می‌باشد.

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات

شرح

تعداد خطوط کندل دو کندل.
روند قیمتیِ منتهی به الگو نزولی.
پیکربندی

به جستجوی یک کندل سیاه و بلند در یک روند نزولی قیمت بپردازید طوری که پس از آن یک کندل سفید قرار داشته و قیمت بسته شدن آن در نزدیکی کف کندل اول باشد.

 

 سه نکته معاملاتی:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *