cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

کف‌های گرد الگوهایی هستند که پیدا کردنشان بر روی نمودار سخت است مگر در مقیاس بزرگتر از مقیاسی که قصد یافتن الگو در آن را داریم.

نرخ خروج سربه‌سر آن پایین بوده و میانگین افزایش قیمت پس از شکست آن بالا می‌باشد. لذا عملکرد خوبی دارد.

دقت نمایید گاهی اوقات چرخش قیمت در کف، تنها یک استراحت در میانه روند نزولی قیمت می‌باشد و ارتباطی با کف گرد نخواهد داشت.

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی: 7 از 39 (شکست از بالا)
نرخ خروج سر­به‌سر* پس از شکست رو به بالا: 4 درصد
میانگین افزایش پس از شکست: 48 درصد
نرخ وقوع تروبک **: 64 درصد
احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا: 65 درصد

 

* سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد حداقل 5 درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

** Throwback

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات

شرح

 

 

 

 

 

 

 

 دست‌انداز

هفتگی یا روزانه ترجیحا به جستجوی این الگو در مقیاس‌های روزانه یا هفتگی بپردازید.
روند قیمت منتهی به الگو روند قیمتی منتهی به الگو میتواند از هر جهتی باشد. اما در 67 درصد مواقع صعودی بوده، لذا این الگو در 67 درصد مواقع نقش ادامه‌دهنده ایفا خواهد نمود.
شکل الگو به شکل پیاله گرد می‌باشد.
دست‌انداز گاهی اوقات در میانه‌های مسیر چرخش قیمت در کف، قیمت رشد زیادی نموده ولی اکثر مسیر رفته و نه همه را بازمیگردد. در شکل سمت چپ میتوانید مشاهده نمایید.
تایید الگو بسته شدن الگو در بالای سقف لبه سمت چپ الگو نشان از تایید و شکسته شدن آن دارد. زیرا لبه سمت راست ممکن است تشکیل سقف موضعی نداده که در اینصورت امکان مشخص کردن تراز شکست الگو (لبه سمت راست) وجود نخواهد داشت. بهمین دلیل از لبه سمت چپ آن بعنوان تراز تایید استفاده میشود.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی

توضیحات

 

قاعده هدف‌گذاری

 

  

 

   دسته

 

کف تخت

قاعده هدف‌گذاری ارتفاع الگو را از سقف لبه سمت چپ (A) تا پایین­ترین کف آن (B) محاسبه، سپس آن را در درصد احتمال رسیدن به هدف قیمتی ضرب و نهایتا نتیجه را به نقطه شکست الگو اضافه نمایید.
نوسانگیران چنانچه در میانه مسیر چرخش قیمت، رشد سریع قیمت رخ داد، نوسانگیران میتوانند سهم خود را فروخته یا پوزیشن فروش باز نمایند و پس از نزدیک شدن قیمت به کف، پوزیشن خود را بسته و یا در جهت عکس معامله نمایند. معمولا قیمت پس از بازگشت، مجددا به ادامه مسیر گرد خود کمی بالاتر از نقطه شروع رشد قبلی بازمیگردد.
دسته چنانچه قیمت در لبه سمت راست الگو تشکیل یک دسته را داد، خط روندی از لبه سمت چپ به لبه سمت راست به سمت پایین رسم کرده و آن را ادامه دهید. زمانی که قیمت بالای آن بسته شد، خرید نمایید. به شکل سمت چپ نگاه بیندازید.

دقت نمایید که اگر خط رسم شده دارای شیب مثبت باشد، این قاعده قابل بکارگیری نیست.

مکث قیمت در اغلب اوقات پس از رسیدن به تراز لبه سمت چپ الگو، کمی مکث میکند.
کف تخت چنانچه کف تخت منتهی به شکل‌گیری الگوی کف گرد گردد، اغلب شاهد رشد چشمگیری پس از شکست آن خواهیم بود.
یک‌سوم میانی سالانه الگوهایی که حد فاصل یک‌سوم میانی محدوده نوسان سالانه شکسته شوند، بهترین عملکرد را خواهند داشت.
تروبک

(عقبگرد نزولی قیمت)

تروبک سبب تضعیف عملکرد پس از شکست الگو میگردد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *