cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

کف‌های مستطیلی به این دلیل که قیمت از بالا وارد الگو میشود، بعنوان کف شناخته میشوند. این الگو عملکرد خوبی داشته و رتبه عملکردی آن نزدیک به بالای لیست رده‌بندی است.

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی برای شکست‌های بالا/پایین: 8 از 39 (شکست از بالا) ، 14 از 36 (شکست از پایین)
نرخ خروج سر­به‌سر* پس از شکست رو به بالا/ پایین: 15 درصد/ 24 درصد
میانگین افزایش/ کاهش پس از شکست از بالا/پایین: 48 درصد/ 16 درصد
نرخ وقوع تروبک/ پولبک **: 64 درصد/ 66 درصد
احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا/ پایین: 79 درصد/ 55 درصد

 

* سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد (شکست از بالا) یا افت (شکست از پایین) حداقل 5 درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

** Throwback/ Pullback

 

 راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات

شرح

روند قیمت منتهی به الگو روند قیمتی منتهی به الگو نزولی می‌باشد.
شکل الگو روند قیمت دارای سقف و کف صاف بوده که از یک سمت الگو به سمت دیگر آن نوسان می‌نماید.
خطوط روند دو خط افقی نزدیک به هم که حرکت قیمت را محدود می‌کنند.
برخوردها قیمت باید یک خط را حداقل سه بار و دیگری را حداقل دو بار لمس نماید؛ با سقف‌ها و کف‌های مستقل.
حجم بیش از 71 درصد مواقع نزولی است.
شکست الگو 59 درصد مواقع از بالا شکسته می‌شود.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی

توضیحات

  

قاعده هدف‌گذاری

 

 

قاعده هدف‌گذاری

 

اختلاف بین دو خط روند (A و B در شکل سمت راست) را محاسبه، سپس در درصد احتمال رسیدن به هدف قیمتی ضرب کرده و نهایتا نتیجه را به خط روند بالا (B برای شکست‌های رو به بالا) اضافه یا از خط روند پایین (A برای شکست‌های رو به پایین) کسر نمایید تا به هدف (C) برسید.
منتظر شکست بمانید

 

از آنجا که شکست می‌تواند در هر دو جهت اتفاق بیفتد، لذا منتظر بمانید تا قیمت در خارج از خطوط روند بسته شود.
معامله درون‌الگویی

 

اگر مستطیل به اندازه کافی بلند است، در خط روند پایین خرید نموده و در خط روند بالا بفروشید و سپس بر عکس عمل نمایید.
ارتفاع الگو الگو‌های بلند به طور قابل ملاحظه‌ای عملکرد بهتری نسبت به الگوهای کوتاه دارند.
حجم مستطیل‌هایی با روند افرایشی حجم فارغ از جهت شکست عملکرد بهتری دارند.
کف سالانه مستطیل‌های با شکست در یک‌سوم پایینی محدوده نوسان سالانه بهترین عملکرد را دارند.
افزایش/کاهش ناقص* افزایش ناقص قیمت، در 75 درصد مواقع شکست رو به پایین الگو را پیش‌بینی نموده و کاهش ناقص قیمت، در 79 درصد مواقع شکست رو به بالای الگو را پیش‌بینی می‌نماید.
تروبک (عقبگرد نزولی قیمت) و پولبک (عقبگرد صعودی قیمت) تروبک و پولبک سبب تضعیف عملکرد پس از شکست الگو میگردند.

* افزایش ناقص بدین معنی است که قیمت پس از برخورد به خط روند تحتانی تغییر جهت داده، اما پس از طی مسافتی، در میانه راه رسیدن به خط روند فوقانی بازگردد. “کاهش ناقص” عکس این می‌باشد.

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *