cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

آدم اصطلاحی است که توضیح میدهد که قسمت پایینی الگو (کف) چگونه به نظر میرسد. یک کف باریک و نوک‌تیز، که میتواند یک کف یک‌روزه نیز باشد (منظور اینست که کف الگو در محدوده زمانی بسیار پایینی مثلا یک‌روزه با یک کندل تیز و بلند شکل بگیرد). کف حوا گردتر و پهن‌تر به نظر رسیده و اگر دارای کندل تیز باشد،  تعداد این کندلها بیشتر و کوتاهتر خواهند بود. اکثر اوقات تفاوت بین کف‌های آدم و حوا نسبت پهنا به ارتفاعشان می‌باشد. هنگام تلاش برای تشخیص نوع کف میتوانید از خودتان بپرسید که آیا دو کف شکل گرفته مشابه هستند یا خیر؟ در این الگو، شکل دو کف با یکدیگر متفاوت است. اولی باریک و دومی پهن خواهد بود.

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی: 17 از 39 (شکست از بالا)
نرخ خروج سر­به‌سر* پس از شکست رو به بالا: 12 درصد
 میانگین افزایش پس از شکست: 43 درصد
نرخ وقوع تروبک **: 67 درصد
احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا: 69 درصد

 

* سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد حداقل 5 درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

** Throwback

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات

شرح

شکل الگو دو دره متمایز که ظاهر متفاوتی دارند. ابتدا کف آدم ظاهر میشود که باریک و V شکل بوده و گاهی تنها حاصل یک کندل بلند می‌باشد. کف حوا بعد از آدم ظاهر شده و پهن‌تر و گردتر به نظر می­آید.
سقف الگو رشد قیمت بین کف‌ها می‌بایست در مقیاس روزانه حداقل 10٪ باشد؛ اما خیلی سفت و سخت به این موضوع ننگرید. الگوهای بلندتر عملکرد بهتری دارند.
قیمت دو کف تفاوت قیمت بین کف‌ها می‌بایست بسیار کم باشد.
فاصله دو کف میانگین فاصله بین کف‌ها در مقیاس روزانه غالبا دو ماه است.
حجم حجم معامله معمولاً در هنگام شکل‌گیری اولین کف بیشترخواهد بود.

 

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی توضیحات

قاعده هدف‌گذاری

 

 

 

 

 

 

 

دسته

 

کف تخت

قاعده هدف‌گذاری ارتفاع را از بلندترین سقف (A) تا پایین‌ترین کف الگو (B) محاسبه و سپس آن را در درصد احتمال رسیدن به هدف قیمتی ضرب و نهایتا برای رسیدن به هدف (C)  آن را به سقف الگو اضافه نمایید.
حد ضرر حد ضرر را اندکی پایین‌تر از پایین‌ترین کف الگو قرار دهید (نقطه B در شکل). مطمئن شوید که حد ضرر  بیش از حد پایین و خیلی دور از قیمت ورود نباشد. اگر چنین است، یا یک حد ضرر به روشی دیگر را انتخاب نموده (برای مثال حد ضرر نوسانی) یا بدنبال معامله دیگری با شرایط مطلوبتر بروید.
بازگشت قیمت قیمت باید دلیلی برای بازگشت داشته باشد. بنابراین اگر روند نزولی قیمت منتهی به الگو، کوچک باشد، انتظار میرود رشد قیمت پس از شکست الگو نیز کوچک باشد.
الگوی W بزرگ

(Big W)

به دنبال یک کف دوگانه باشید که افت قیمت در سمت چپ الگو بلند و نیز شدید بوده و در طول این افت، منطقه تثبیت (حرکت افقی قیمت) شکل نگرفته باشد. در برخورد با چنین مواردی انتظار میرود که قیمت به نزدیکی نقطه شروع روند نزولی خود بازگردد.
تائید الگو منتظر تأیید الگو (بسته شدن قیمت بالای سقف بین دو کف) بمانید. چنانچه صبر ننمایید، احتمال عدم تایید الگو و در نتیجه ادامه روند نزولی قیمت 48 درصد خواهد بود.
دسته گاهی اوقات قیمت پس از تایید کف دوگانه، در یک محدوده  بالا و پایین شده و  یک دسته را شکل میدهد. هنگامی که قیمت از این منطقه خارج می‌گردد، اغلب با یک روند قوی افزایش خواهد یافت.
کف تخت اگر کف دوگانه پس از یک کف تخت طولانی ظاهر گردد، انتظار رشد زیادی را داشته باشید. از مقیاس زمانی بزرگتر برای پیدا کردن کف تخت استفاده نمایید – در واقع در چنین مواقعی کف دوگانه مانند یک دست‌انداز در یک جاده به نظر می‌رسد.
روندها روند کاهشی کوتاه‌مدت قیمت که منجر به کف دوگانه شود، بهترین عملکرد پس از شکست را به همراه خواهد داشت.
کف سالانه کف­‌های دوگانه واقع در یک‌سوم پایینی محدوده نوسان سالانه، بهترین عملکرد را دارند.
حجم روند نزولی حجم در طول شکل‌گیری الگو، عملکرد بهتری را پس از شکست آن رقم خواهد زد.
تروبک

(عقبگرد نزولی قیمت)

تروبک سبب تضعیف عملکرد پس از شکست الگو میگردد.

 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *