cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

تفاوت ظاهری بین الگوی ماروبوزوی سیاه و این الگو، تنها در سایه بالایی آنهاست. این الگو سایه فوقانی دارد ولی آن الگو خیر. عملکرد هردو شبیه است و هردو بصورت ادامه‌دهنده روند موجود رفتار می‌نمایند. اما عملکرد 10 روزه این الگو ضعیف است و در میانه‌های جدول رده‌بندی قراردارد.

 

 

نتایج مهم:

 

عملکرد تئوریک: ادامه‌دهنده روند موجود
عملکرد واقعی: ادامه‌دهنده روند موجود در 52 درصد مواقع
رتبه فروانی وقوع: 18
رتبه عملکرد کلی: 43
بیشترین احتمال رسیدن به هدف قیمتی: 76 درصد (شکست الگو از بالا در بازار صعودی)
بهترین میانگین حرکت طی 10 روز: 5.82 درصد (شکست الگو از بالا در بازار نزولی)
بهترین رتبه در عملکرد 10 روزه: 20 (شکست الگو از بالا در بازار صعودی)

 

تمامی رتبه‌های اشاره شده بر اساس سنجش و رده‌بندی 103 الگوی کندلی می‌باشد. منظور از «بهترین» یا «بیشترین» در عبارات فوق، بالاترین رتبه در بین 4 حالت از ترکیبات بازارهای صعودی/ نزولی و شکست الگو از بالا/ پایین می‌باشد.

 

شرح الگو:

 

این الگو یک کندل بلند سیاه و دارای سایه فوقانی و بدون سایه تحتانی می‌باشد. رفتار آن در 52 درصد مواقع بصورت ادامه‌دهنده روند موجود است، یعنی چیزی در حد رندوم. عملکرد پساشکست آن در میانه‌های جدول قرار دارد: رده 43.

بهترین میانگین حرکت 10 روزه قیمت پس از شکست الگو، رشذ 5.82 درصدی در بازار نزولی است. اما بهترین رتبه عملکردی را در بازار صعودی و شکست از بالا رقم زده است: رتبه20. از نکات مثبت این الگو اینست که در 76 درصد مواقعی که الگو در بازار صعودی شکل میگیرد و از بالا شکسته میشود، قیمت به هدف مورد انتظار برخورد خواهد نمود. هدف قیمتی برابر است با ارتفاع الگو که بسته به جهت شکست به قیمت شکست اضافه یا از آن کسر میگردد.

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات

شرح

تعداد خطوط کندل یک کندل.
روند قیمتیِ منتهی به الگو نیاز نیست.
پیکربندی

به جستجوی یک کندل سیاه و بلند، با سایه فوقانی و بدون سایه تحتانی بپردازید.

 

 سه نکته معاملاتی:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *