cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

این الگو مانند نیمه راستی یک چتر می‌ماند. زیبایی این الگو در این است که در هر دو بازار صعودی و نزولی عملکرد خوبی داشته و نرخ خروج سربه‌سر پایین همراه با میانگین رشد بالایی پس از شکست الگو دارد.

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی: 14 از 39
نرخ خروج سر­به‌سر* پس از شکست رو به بالا: 9 درصد
میانگین افزایش پس از شکست: 45 درصد
نرخ وقوع تروبک**: 66 درصد
احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا: 64 درصد

 

* سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد حداقل 5 درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی را از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

** Throwback

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات

شرح

روند قیمت منتهی به الگو این الگو در اغلب اوقات در روند صعودی یا در نقاط چرخش روند از نزولی به صعودی شکل میگیرد.
شکل الگو به شکل J وارونه می‌باشد. رشد قیمت در نیمه سمت چپ الگو می‌بایست مسنقیم یا نزدیک به مستقیم بوده و سپس قیمت بصورت سقف گرد چرخیده و کمی تنزل نماید.
سقف گرد سقف الگو می‌بایست حالت گرد داشته باشد. اگرچه در الگوهای بزرگ این گردی چندان ملایم نخواهد بود.
اصلاح پایان الگو معمولا 54 درصد از رشد اولیه قیمت را اصلاح می‌نماید. از اصلاحات صددرصدی دوری نمایید.
حجم روند حجم در طول الگو در 75 درصد مواقع نزولی می‌باشد.
تایید الگو هرگاه قیمت بالای سقف الگو بسته شود، الگو تایید میگردد.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی

توضیحات

 

قاعده هدف‌گذاری

 

خروج در کف جدید

قاعده هدف‌گذاری شکل سمت چپ را مشاهده نمایید. ارتفاع را از بالاترین سقف (B) تا پایین‌ترین کف الگو (A) محاسبه، سپس آن را در درصد احتمال رسیدن به هدف قیمتی ضرب کرده و نهایتا نتیجه را به سقف الگو اضافه نمایید.
نوسانگیری جهت نوسانگیری میتوانید زمانی که قیمت در سمت راست الگو به کف خود رسید، خرید نموده و زمانی که به سقف الگو رسید بفروش برسانید.
حد ضرر اگر قیمت به زیر لبه تحتانی سمت راست الگو رفت، پوزیشن خود را ببندید.
حجم شکست الگو الگوهایی که شکست آنها با حجم سنگین رخ می‌دهد، عملکرد بهتری خواهند داشت.
پرهیز اگر قیمت به زیر نقطه شروع الگو رفت، از آن الگو دوری نمایید.
خروج در کف جدید اگر قیمت تشکیل یه کف دیگر را در سمت راست الگو داده و قیمت به زیر آن نفوذ نمود، میتوانید سهم را بفروشید. کف جدید بعنوان حد ضرر جدید استفاده میگردد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *