cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

این الگو به شکل تصویر آینه‌ای حرف J می‌باشد.

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی: 29 از 39 (شکست از بالا)، 12 از 36 (شکست از پایین)
نرخ خروج سر­به‌سر* پس از شکست رو به بالا/پایین: 14 درصد/ 18 درصد
میانگین افزایش/کاهش پس از شکست: 39 درصد/ 16 درصد
نرخ وقوع تروبک/ پولبک**: 67 درصد/ 65 درصد
احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا/پایین: 52 درصد/ 34 درصد

 

* سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد(شکست از بالا) یا افت(شکست از پایین) حداقل 5 درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی را از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

** Throwback/ Pullback

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات

شرح

روند قیمت منتهی به الگو معمولا روند قیمت منتهی به الگو نزولی بوده، اما آنها را در بخش اصلاح روندهای صعودی نیز میتوان یافت.
شکل الگو به شکل تصویر آینه‌ای حرف J می‌باشد. دو سقف قیمتی با کف گرد مابینشان که سقف اول بالاتر از سقف دوم قرار دارد.
شکست/ تایید الگو بسته شدن قیمت در بالای سقف الگو یا زیر کف آن شکست الگو را رقم میزند. شکست الگو تایید الگو نیز خواهد بود. شکست الگو در 78 درصد مواقع از پایین می‌باشد.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی

توضیحات

 

قاعده هدف‌گذاری

قاعده هدف‌گذاری شکل سمت چپ را مشاهده نمایید. ارتفاع را از بالاترین سقف (A) تا پایین‌ترین کف الگو (B) محاسبه، سپس نتیجه را به نقطه C اضافه (برای شکست از بالا) یا از کف الگو کسر (برای شکست از پایین) نمایید.
ارتفاع تمام الگوهای دارای شکست از پایین و الگوهای کوتاه دارای شکست از بالا را معامله نمایید.
حد ضرر اگر کف الگو از نقطه ورود فاصله زیادی ندارد، حد ضرر را زیر کف الگو قرار دهید.
حجم شکست الگو الگوهایی که شکست آنها با حجم سنگین رخ می‌دهد، عملکرد بهتری خواهند داشت.
بازگشتی الگوهایی که بصورت برگشت‌دهنده روند نزولی رفتار می‌نمایند، بهترین عملکرد را دارند. یعنی روند منتهی به الگو نزولی بوده و جهت شکست الگو به سمت بالا باشد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *