cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

شاخ کف الگوی نموداری H شکلی است که در تمام مقیاس‌های زمانی پدیدار شده، اما در نمودار هفتگی عملکرد بهتری را نسبت به سایر مقیاس‌ها دارد. لذا نتایج نشان داده شده مخصوص نمودار هفتگی است.

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی*: 2 از 3
نرخ خروج سر­به‌سر** پس از شکست رو به بالا: 6 درصد
میانگین افزایش پس از شکست***: 59 درصد
احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا: 74 درصد

 

* در مقایسه با سایر الگوهای کوچک با شکست از بالا و مخصوص مقیاس هفتگی.

** سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد حداقل 5 درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

*** بر اساس سقف روند محاسبه شده است و نه بر اساس سقف نهایی.

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات

شرح

نمودار هفتگی برای تعیین این الگو ترجیحا از نمودار هفتگی استفاده نمایید.
روند قیمت منتهی به الگو روند قیمت منتهی به الگو نزولی می‌باشد.
شکل شبیه به شاخ برعکس گوساله به نظر میرسد، دو لبه قیمتی موازی که با یک کندل هفتگی از  هم جدا شده‌اند.
لبه‌ها لبه‌ها باید از اکثر کندلهای یک سال گذشته بلندتر باشند. آنها باید به زیر قیمت‌های اطرافشان از جمله هفته میانی نزول کنند.
تایید الگو این الگو زمانی معتبر است که قیمت بالاتی سقف الگو بسته شود.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی

توضیحات

 

قاعده هدف‌گذاری

 

حجم لبه

 

درون‌هفته

قاعده هدف‌گذاری ارتفاع الگو از بالاترین قیمت (A) تا پایین‌ترین قیمت (B) را در محاسبه، سپس آن را در درصد اتمال رسیدن به هدف قیمتی ضرب کرده و نهایتا نتیجه را یه سقف الگو (A) اضافه نمایید تا به هدف قیمتی (C) برسید.
روندهای صعودی بعضی از این الگوها  نزدیک به انتهای روند صعودی ظاهر میشوند، پس منتظر تغییر روند باشید.
روندهای نزولی شاخ ها معمولا در پایان روند نزولی شکل نمیگیرند، اما خبر از نزدیکی آن میدهند.
ارتفاع الگو الگوهای بلندتر عملکرد بهتری نسبت به الگوهای کوتاه دارند.
حجم شاخ‌های با حجم بالا در شکست، تمایل به بروز عملکرد مطلوبی دارند. شاخ‌هایی با حجم سنگین‌تر در لبه چپ و سبکتر در لبه راست، تمایل به بروز عملکرد بهتری دارند.
درون‌هفته

(الگوی درون‌کندلی در مقیاس هفتگی)

زمانی که لبه سمت راست (CD) در محدوده معاملاتی لبه سمت چپ (AB) قرار میگیرد، عملکرد بهتری بروز خواهد یافت. شکل سمت چپ یک نمونه را نشان میدهد که لبه AB بلندتر بوده و کاملا لبه CD را می‌پوشاند.
اختلاف قیمت الگوهایی که اختلاف قیمت زیادی بین کف‌های لبه‌هایشان وجود دارد، میل به عملکرد بهتری دارند. برای مثال به شکل سمت چپ و اختلاف قیمت کف‌های B و D نگاه کنید.
تایید الگو قبل از معامله منتظر این باشید که قیمت بالای سقف الگو بسته شود. میتوانید حد خرید خود را یک واحد بالاتر از سقف آن در نظر بگیرید.

 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *