cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

الگوی سقف وارونه در سال 2005 توسط توماس بولکوفسکی کشف گردید.

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی: 37 از 39 (شکست از بالا)، 26 از 36 (شکست از پایین)
نرخ خروج سر­به‌سر* پس از شکست رو به بالا/پایین: 23 درصد/ 23 درصد
میانگین افزایش/کاهش پس از شکست: 34 درصد/ 14 درصد
نرخ وقوع تروبک/ پولبک**: 58 درصد/ 64 درصد
احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا/ پایین: 65 درصد/ 47 درصد

 

* سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد(شکست از بالا) یا افت(شکست از پایین) حداقل 5 درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی را از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

** Throwback/ Pullback

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات

شرح

روند قیمت منتهی به الگو روند قیمت منتهی به الگو میتواند در هر جهتی باشد.
شکل الگو دارای سقف افقی بوده و کف آن در قسمت اول دارای شیب منفی و در قسمت دوم دارای شیب مثبت می‌باشد.
روند صعودی بهترین الگوها در پی رشد سریع قیمت شکل میگیرند.
تقارن دو نیمه این الگو می‌بایست ظاهر متقارنی داشته باشند. البته کمی جای بازی هم در نظر بگیرید. اما اغلب به شکل V بوده که سقف آن حداقل 3 بار توسط قیمت لمس میگردد.
سر و شانه کف اطمینان حاصل نمایید که الگوی شکل گرفته الگوی سر و شانه کف ساده یا مرکب نباشد. البته سقف وارونه میتواند زیرمجموعه‌ای از سر و شانه کف ساده یا مختلط با خط گردن افقی بحساب آید.
تایید الگو زمانی که قیمت بیرون از مرزهای الگو بسته شود، الگو تایید میگردد.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی

توضیحات

 

قاعده هدف‌گذاری

 

روند قیمت

 

قاعده هدف‌گذاری شکل سمت چپ را مشاهده نمایید. ارتفاع را از بالاترین سقف (B) تا پایین‌ترین کف الگو (A) محاسبه، سپس آن را در درصد احتمال رسیدن به هدف قیمتی ضرب کرده و نهایتا مقدار حاصله را به قیمت شکست اضافه (برای شکست از بالا) یا از آن کسر (برای شکست از پایین) نمایید.
روند نزولی بهترین الگوها در روند نزولی قیمت ظاهر میگردند که البته بسیار نادر میباشن
تایید الگو پیش از هرگونه معامله، حتما منتظر تایید الگو بمانید. زیرا شکست الگو در جهتی میتواند باشد (58 درصد مواقع از پایین شکسته میشود؛ یعنی تقریبا رندوم).
ارتفاع الگوهای بلند عملکرد بهتری دارند. ارتفاع الگو را بخش بر قیمت کف افقی الگو نموده، اگر عدد حاصله بیشتر از 8.7 درصد (در مقیاس روزانه و برای الگوهای با شکست از پایین) یا بیشتر از 9.2 درصد (در مقیاس روزانه و برای الگوهای با شکست از بالا) بود، الگوی مورد نظر بلند محسوب میشود.
پولبک و تروبک

(عقبگرد صعودی و نزولی قیمت)

پولبک و تروبک سبب تضعیف عملکرد پس از شکست الگو خواهند شد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *