cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

بر خلاف این باور که این الگو بعنوان برگشت‌دهنده روند از صعودی به نزولی عمل می‌نماید، رفتار آن در 51 درصد مواقع بصورت ادامه‌دهنده روند است. بنوعی رفتار رندوم داشته و نمیتوان انتظار برگشت روند را در پی شکل‌گیری آن داشت.

این الگو نیز مثل سایر الگوهای دوجی رفتار خاصی ندارد. فراوانی رخداد این الگو بسیار زیاد بوده طوری که جایگاه 6ام را بین 103 الگوی کندلی بدست آورده است. اما از نظر عملکرد رتبه خوبی ندارد: رتبه 83. آیا چیز بیشتری در رابطه با این الگو وجود دارد؟ در ادامه بررسی جزئی‌تر صورت گرفته است.

نتایج مهم:

 

عملکرد تئوریک: برگشت‌دهنده روند به نزولی
عملکرد واقعی: ادامه‌دهنده روند صعودی در 51 درصد مواقع
رتبه فروانی وقوع: 6
رتبه عملکرد کلی: 83
بیشترین احتمال رسیدن به هدف قیمتی: 88 درصد (شکست الگو از بالا در بازار صعودی)
بهترین میانگین حرکت طی 10 روز: 3.17 درصد (شکست الگو از بالا در بازار صعودی)
بهترین رتبه در عملکرد 10 روزه: 53 (شکست الگو از بالا در بازار صعودی)

 

تمامی رتبه‌های اشاره شده بر اساس سنجش و رده‌بندی 103 الگوی کندلی می‌باشد. منظور از «بهترین» یا «بیشترین» در عبارات فوق، بالاترین رتبه در بین 4 حالت از ترکیبات بازارهای صعودی/ نزولی و شکست الگو از بالا/ پایین می‌باشد.

 

شرح الگو:

 

همانطور که در بخش معرفی الگو ذکر شد، انتظار بر بازگشتی بودن رفتار این الگو از صعودی به نزولی است ولی در واقعیت بصورت ادامه‌دهنده روند ظاهر گردیده اگرچه اختلاف بقدری پایین است که بهتر است بگوییم رفتارش رندوم می‌باشد. یافتن آن در نمودار قیمت بسیار ساده است چرا که به کرات ظاهر گردیده و از این حیث جایگاه 6ام را دارا می‌باشد..

هرگاه این الگو را یافتید،‌ انتظار رشد یا افت چندان زیادی را در پی شگست آن نداشته باشید. رتبه عملکرد کلی آن 83 است.

چنانچه الگو در بازار صعودی دچار شکست از بالا گردد، احتمال رسیدن به هدف قیمتی آن 88 درصد است. هدف قیمتی برابر است با ارتفاع الگو که بسته به جهت شکست به قیمت شکست اضافه یا از آن کسر میگردد.

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات

شرح

تعداد خطوط کندل یک کندل.
روند قیمتیِ منتهی به الگو صعودی.
پیکربندی

به جستجوی یک کندل دوجی در روند صعودی قیمت بپردازید. کندل دوجی کندلی است که قیمت باز و بسته شدن آن بسیار به یکدیگر نزدیک می‌باشند.

 

سه نکته معاملاتی:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *