cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

ایده پشت این الگو این است که پایه دوم هم از نظر قیمت و هم از نظر زمان با پایه اول برابر است. این حالت برای این الگو ایده‌آل است. واقعیت نشان داده که این الگو کمتر از حد انتظار عمل نموده اما به هدف نزدیک خواهد بود.

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی برای شکست از بالا/ پایین: به دلیل نحوه رفتار، این الگو رتبه‌بندی نشده است.
میانگین کاهش قیمت در پایه اول: 20 درصد در 26 روز
میانگین بازگشت در فاز اصلاحی: 48 درصد در 21 روز
میانگین کاهش قیمت در پایه دوم: 21 درصد در 27 روز
درصد برخورد با هدف : 43 درصد

 

راهنمای شناسایی الگو:

 

برای یافتن این الگو از دو روش استفاده شده است. اولی به صورت دستی است روش دیگر به صورت خودکار است که بحث پایین مربوط به آن است.

الگوریتم برنامه سه چرخش متوالی را پیدا می‌نماید. با یک سقف مینور (سقف پایه 1) آغاز شده، سپس یک کف مینور (شروع فاز اصلاحی) ثبت گردیده و پس از آن یک بازگشت بمیزان حداقل 70 درصد پایه اول رقم میخورد که به یک سقف مینور (پایان مرحله اصلاحی) ختم خواهد شد. فرض بر این است که کف مینور بعدی که در پایین پایه دوم می‌باشد، به این الگو خاتمه خواهد داد. برنامه به طور خودکار این حرکات را پیدا می‌نماید.

مشخصات

شرح

روند این الگو جزو الگوهای بازگشتی است. بنابراین به دنبال آن در روند صعودی قیمت باشید (برای حصول بهترین عملکرد).
پایه اول هر سقف مینوری که منتهی به یک کف مینور گردد.
فاز اصلاحی الگوریتم برنامه به دنبال بازگشت حداقل 70 درصدی پایه اول است. این موارد به بهترین عملکرد الگوی یافت شده منجر می‌شوند.
پایه دوم الگو در یک کف مینور به پایان می‌رسد.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی

توضیحات

 

قاعده هدف‌گذاری

قاعده هدف‌گذاری طول اولین پایه را از بالاترین سقف ( نقطه A در شکل سمت چپ) تا پایین ترین کف در شروع فاز اصلاحی (نقطه B) محاسبه، سپس آن را در درصد احتمال برخورد به هدف قیمتی ضرب کرده و نهایتا نتیجه را از بالاترین سقف در فاز اصلاحی ( نقطه C) کسر نمایید تا به هدف مورد نظر برسید.
پوزیشن فروش پس از شروع پایه دوم (نقطه C در شکل) پوزیشن فروش باز نمایید. چنانچه قیمت به بالاتر از سقف فاز اصلاحی (C) صعود کرد از معامله خارج شوید.
هدف اگر قیمت به هدف نزدیک شد یا سطوح حمایت در نزدیکی هدف قوی یا زیاد بود، پوزیشن خود را ببندید.
اصلاح هرچه بازگشت در فاز اصلاحی بزرگتر باشد، شانس دستیابی به هدف قیمتی نیز بیشتر خواهد بود.

 

3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *