cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

 

در این مقاله به تشریح جانمایی حد ضرر اولیه بر اساس الگوهای نموداری می‌پردازیم. در بسیاری از مواقع، ممکن است که این حد ضرر فاصله زیادی تا قیمت کنونی سهم داشته باشد. در چنین مواقعی میتوانید از حد ضرر نوسانی یا سایر روش‌های جانمایی حد ضرر استفاده نمایید.

 

کف دوگانه آدم و آدم: حد ضرر را یک واحد (ریال، سِنت یا پِنی یا هر واحد دیگر) زیر کف پایین‌تر قرار دهید. اگر کندل انتهایی آخرین کف (که اصولا در کف آدم از نوع کندل بلند و تیز می‌باشد) به طرز عجیبی بلند است (مثلا دو برابر ارتفاع نرمال)، انتظار میرود که قیمت سهم در میانه‌های آن کندل بازگردد. لذا می‌توانید در صورت تمایل حد ضرر خود را یک واحد زیر وسط آن نیز قرار دهید.

سقف دوگانه آدم و آدم: مانند کف دوگانه آدم و آدم ولی برعکس.

کف دوگانه آدم و حوا: کف حوا مکان خوبی برای جانمایی حد ضرر می‌باشد. زیرا اصولا کف‌های گرد و پهن نواحی حمایتی را شکل میدهند. لذا حد ضرر را چند واحد زیر کف حوا قرار دهید.

سقف دوگانه آدم و حوا: مانند کف دوگانه آدم و حوا ولی برعکس.

صدف وارونه صعودی: حد ضرر را چند واحد زیر کف سمت راست الگو قرار دهید. چنانچه این حد ضرر بعدا توسط قیمت فعال گردید، میتوان آن را بعنوان نشانه خوبی از تغییر روند استفاده نمود.

کُنج بازشونده صعودی: برای شکست از بالا: حد ضرر را در برِ پایینی الگو یا آخرین کف موضعی (مینور) نمودار، هرکدام که نزدیکتر است قرار دهید. همچنین میتوانید ارتفاع آخرین رشد قیمت را اندازه‌گیری نموده و در ضریب 0.67 ضرب کرده و آن را از سقف نوسان سعودی مورد اشاره کسر نمایید. بعبارتی دیگر این حد ضرر اندکی بزرگتر از اصلاح 62 درصدی فیبوناچی می‌باشد. بررسی‌ها نشان داده که تراز اصلاح 67 درصدی قیمت در دو سوم مواقع مثمر ثمر واقع میگردد. برای شکست از پایین: حد ضرر را در سقف الگو قرار دهید. پولبک‌ها اغلب وارد الگو میگردند؛ لذا هر حد ضرری نزدیک‌تر از آنچه اشاره شد ممکن است توسط پولبک فعال گردیده و معامله شما را خاتمه دهد. اصلاح 67 درصدی آخرین افت قیمت نیز در این مورد خوب عمل می‌نماید. لذا آخرین حرکت نزولی قیمت را محاسبه و در عدد 0.67 ضرب کرده و نتیجه را به کف نوسان اصافه نمایید. نتیجه بدست آمده حد ضرر شما را مشخص می‌نماید.

صدف صعودی: برای شکست از بالا: نزولِ قیمت پس از شکست الگو بالا (که ممکن است تروبک یا حرکت طبیعی قیمت باشد)، ممکن است تا کف الگو نیز پایین بیاید. لذا حد ضرر را زیر کف الگو قرار دهید. این مقدار ممکن است فاصله بسیار زیادی با نقطه ورود داشته باشد. لذا در چنین مواقعی بهتر آنست که از حد ضرر نوسانی استفاده نماییم. تراز اصلاح 67 درصدی آخرین حرکت صعودی را نیز در نظر داشته باشید. اگر قیمت به زیر این تراز نفوذ نماید، شانس ادامه حرکت نزولی به قیمتهای پایینتر وجود دارد. برای شکست از پایین: اصلاح 50 درصدی فیبوناچی می‌بایست عملکرد خوبی داشته باشد. به ندرت اتفاق می‌افتد که قیمت سهم در طی پولبک، بیشتر از این مقدار وارد الگو گردد. در اکثر مواقع، پولبک تا کف الگو بالا آمده و آنجا به حرکت خود پایان میدهد. لذا قرار دادن حد ضرر در محدوده فوقانی کف الگو نیز می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

مثلث صعودی: برای شکست از بالا: حرکت قیمت در مثلث صعودی عموما حرکت شلوغ و زیگزاگ می‌باشد لذا حد ضرر را در کف مثلث قرار دهید . هرچیزی نزدیکتر از آن ریسک بسته شدن معامله شما در حین تروبک را افزایش خواهد داد. برای شکست از پایین: سقف الگو مکان مناسبی برای جانمایی حد ضرر خواهد بود. در این حالت نیز غالبا پولبک قیمت وارد الگو میگردد؛ لذا حد ضرر را چندان نزدیک قرار ندهید.

M بزرگ: گاهی اوقات، پولبک قیمت پس از شکست الگو، وارد الگو میگردد. بنابراین امن‌ترین مکان برای حد ضرر، بالای سقف‌ها است. چنانچه قصد دارید که حد ضرر به نقطه ورود شما نزدیکتر باشد، می‌توانید از اصلاح 67 درصدی آخرین حرکت نزولی قیمت استفاده نمایید. ارتفاع آخرین حرکت نزولی قیمت را اندازه‌گیری نموده، آن را در ضریب 0.67 ضرب کرده و نتیجه را به کف آن اضافه کنید. حد ضرر را نزدیکتر از این مقدار قرار ندهید.

W بزرگ: این الگو چیزی فراتر از یک الگوی کف دوگانه با دسته‌های بلند نیست. رجوع شود به کف دوگانه حوا و حوا.

کف بازشونده: برای شکست از بالا: غالبا پس از شکست از بالا، قیمت اصلاح 50 درصدی بزرگترین روند در الگو را انجام میدهد (فاصله بین آخرین سقف و کف مابین دو خط که با خطوط روند برخورد داشته‌اند). حد ضرر را زیر اصلاح 50 درصدی اشاره شده قرار دهید. برای شکست از پایین: در بسیاری از مواردِ شکست از پایین در این الگو، زمانی که پولبک (عقبگرد صعودی قیمت) آغاز میشود، حرکت نزولی خاتمه یافته است. لذا میتوانید حد ضرر خود را تنها اندکی بالاتر از کف الگو قرار دهید. اگر میتوانید ریسک و ضرر احتمالی بزرگتری را تحمل نمایید، حد ضر خود را اندکی بالای سقف الگو قراردهید. معمولا زمانی که پولبک آغاز میگردد، این رشد تا بالاتر از میانه الگو ادامه می‌یابد.

اشکال بازشونده صعودی: برای شکست از بالا: حد ضرر را تنها کمی پایینتر از کف الگو قرار دهید. عموما تروبک که معمولا پس از شکست از از بالا اتفاق می‌افتد، بمیزان زیادی به درون الگو نفوذ نموده حتی گاهی اوقات پیش از بازگشت و ادامه روند صعودی، از پایین الگو نیز عبور می‌نمایند. برای شکست از پایین: پولبک‌ها نیز همچون تروبک‌ها، نفوذ زیادی به درون الگو نموده و اغلب حداقل تا نیمه الگو رشد می‌نمایند. لذا حد ضرر خود را کمی بالاتر از سقف الگو قرار دهید.

اشکال بازشونده نزولی: برای شکست از بالا: در این الگو و پس ازشکست از بالا، تروبک‌ها غالبا تا نیمه ارتفاع الگو را به درون الکو نفوذ می‌نمایند. یعنی حد وسط مرز افقی فوقانی و پایین‌ترین نقطه الگو. لذا حد ضرر خود را زیر این نقطه میانی قرار دهید. برای شکست از پایین: چنانچه قیمت سهم اصلاحی بیش از 38 درصد حرکت نزولی خود را به ثبت برساند، میتوان گفت که احتمالا روند قیمت برگشته است. لذا در این مورد نیز مانند شکست از بالا، حد ضرر را در نقطه میانی قرار خواهیم داد.

سقف بازشونده: برای شکست از بالا: در غالب موارد، شکست این الگو از بالا با شکل‌گیری تروبک همراه بوده که سبب نفوذ زیاد قیمت به درون الگو میگردد. لذا محافظه‌کارانه‌تر اینست که حد ضرر را که حد ضرر را در کف الگو قرار دهیم. چنانچه آخرین حرکت قیمت از کف تا سقف الگو، کف موضعی (مینور) در میانه راه خود ثبت نموده باشد، از آن میتوان بعنوان حد ضرر استفاده نمود. برای شکست از پایین: در بسیاری از موارد هنگام مواجهه با این وضعیت، قیمت طی پولبک تا سقف الگو پیشروی نموده و سپس به مسیر نزولی خود باز گشته است. حتی گاهی بر الگوی نموداری غلبه نموده است (به الگوهای مغلوب مراجعه نمایید). لذا حد ضرر می‌بایست در سقف الگو قرار داده شود.

کف بازگشتیِ گودال و پرش: در حدود نیمی از الگوها مشاهده شده که قیمت طی فاز تروبک، سوار بر خط روند ترسیم شده از سقف الگو حرکت می‌نماید. بعبارتی حرکت قیمت بصورت خزشی در طول آن کاهش یافته و سپس به صعود خود ادامه میدهد. برای جانمایی حد ضرر، این خط روند را ادامه داده و بدنبال ناحیه حمایتی در نزدیکی آن بگردید. پس از یافتن آن، حد ضرر خود را در زیر آن ناحیه قرار دهید.

سقف بازگشتیِ گودال و پرش: بنظر میرسد که امتداد خط روند کف، مکان خوبی برای جانمایی حد ضرر باشد. در فاز پولبک، قیمت در غالب موارد بمیزان 50 درصد فاصله تا سقف الگو را طی می‌نماید و چنانچه این تراز نزدیک به خط روند اشاره شده باشد، بازمیگردد. بنابراین محل تقاطع این دو مورد را میتوان بعنوان حد ضرر استفاده نمود (یعنی محل برخورد “ترازحد وسط فاصله عمودی خط روند تا بالاترین سقف الگو” و “خط روند”).

کانال: حد ضرر را نزدیک به خط روند در جهت مخالف با جهت شکست قرار دهید. زمانی که قیمت به اندازه کافی از کانال دور شد، حد ضرر خود را به نزدیکترین خط روند به نقطه شکست انتقال دهید.

سر و شانه کف مرکب: اگر قیمت در زیر آخرین شانه سمت راست الگو بسته شد، الگو ناکارآمد خواهد بود. لذا کف شانه سمت راست بعنوان حد ضرر استفاده میگردد (قیمت در زیر آن بسته شود).

سر و شانه سقف مرکب: حد ضرر را بالای آخرین شانه سمت راست الگو قرار دهید. زیرا اگر قیمت به حد ضرر برخورد نماید، به احتمال زیاد به حرکت صعودی خود ادامه خواهد داد.

فنجان و دسته: در موارد زیادی، قیمت طی فاز تروبک، به کف دسته الگو رسیده و بازمیگردد. لذا حد ضرر خود را یک یا چند واحد زیر کف دسته قرار دهید.

فنجان و دسته وارونه: بالاترین سقف در دسته الگو حد ضرر مناسبی خواهد بود.

صدف وارونه نزولی: میانگین بالاترین سقف و پایینترین کف الگو را یافته و حد ضرر خود را چند واحد زیر آن قرار دهید. زیرا گهگاه قیمت طی فاز پولبک به حد وسط میرسد.

کُنج بازشونده نزولی: برای شکست از بالا: در اکثر شکست‌های رو به بالا، قیمت در فاز الگو، یک‌سوم مسافت را به داخل الگو نفوذ مینماید. در سایر موارد این نفوذ تا نصف مسافت یا حتی بیشتر نیز خواهد بود. با جمع‌بندی این موارد، حد وسط الگو بهترین حد ضرر خواهد بود. لذا بالاترین سقف و پایینترین کف الگو را یافته و حد وسط این دو را بدست آورید. برای شکست از پایین: میانگین بالاترین سقف و پایینترین کف جهت جانمایی حد ضرر مناسب است. اما بررسی‌ها نشان داده که در غالب موارد، قیمت طی فاز پولبک، بیش از 38 درصد حرکت نزولی را اصلاح نموده ولی این اصلاح بیشتر از 50 درصد نمیشود. لذا قرار دادن حد ضرر در اصلاح 50 درصدی میتواند عملکرد بهتری داشته و به حد ورودمان نزدیکتر باشد.

صدف نزولی: برای شکست از بالا: پس از شکست، یک دسته بعد از لبه سمت راست شکل میگیرد. حد ضرر را زیر این دسته/ منطقه تثبیت قرار دهید. برای شکست از پایین: امن‌ترین مکان برای حد ضرر کمی بالاتر از لبه سمت راست می‌باشد. اغلب موارد، پولبک تا کف الگو بالا امده و مجددا روند قیمت کاهشی میگردد. اما نمونه‌هایی هم از نفوذ زیاد قیمت به درون الگو مشاهده شده است. لذا لبه الکو بهترین کارکرد را برای جانمایی حد ضرر خواهد داشت.

مثلث نزولی: برای شکست از بالا: کف مثلث بهترین مکان برای حد ضرر می‌باشد. برای شکست از پایین: حد ضرر را چند واحد بالاتر از آخرین کف موضعی (مینور) قیمت که پیش از شکست الگو شکل گرفته است، قرار دهید.

الماس کف: برای شکست از بالا: نیمه سمت راست این الگو یک الگوی مثلث متقارن است. حد ضرر را یک یا چند واحد زیر راس مثلث (نقطه برخورد دو خط روند فوقانی و تحتانی) قرار دهید. برای شکست از پایین: قیمت سقف الگو را بعنوان حد ضرر خود استفاده نمایید.

الماس سقف: برای شکست از بالا: حد ضرر خود را زیر کف الگو قرار دهید. البته در بسیاری از موارد، راس مثلثی که در نیمه سمت راست این الگو شکل گرفته است، جهت جانمایی حد ضرر کافی می‌باشد. برای شکست از پایین: راس مثلث شکل گرفته در نیمه سمت راست الگو بعنوان حد ضرر انتخاب میگردد.

کف دوگانه: برای جزئیات بیشتر، به ترکیبات مختلفِ آدم و حوا رجوع نمایید. اما بعنوان یک قاعده کلی، مکان مناسب برای جانمایی حد ضرر در این الگوها، زیر کفِ پایینتر می‌باشد.

سقف دوگانه: تمامی سقف‌های دوگانه از یک قاعده پیروی می‌نمایند. حد ضرر را اندکی بالاتر از سقفِ پایینتر قرار میدهیم. چنانچه عقبگرد صعودی قیمت (پولبک) موجب فعال شدن حد ضررمان گردد، احتمالات بیانگر ادامه روند صعودی می‌باشد.

کف دوگانه حوا و آدم: حد ضرر را اندکی زیر کفِ پایینتر قرار میدهیم. چنانچه کندل بلندِ انتهایی کف دوم ارتفاع غیرمعمول داشته باشد (دو برابر ارتفاع نرمال یا بیشتر، میتوان انتظار برگشت قیمت را در وسط ارتفاع آن کندل داشت.

سقف دوگانه حوا و آدم: رجوع شود به سقف دوگانه.

کف دوگانه حوا و حوا: حد ضرر را یک واحد زیر کفِ پایینتر قرار می‌دهیم.

سقف دوگانه حوا و حوا: رجوع شود به سقف دوگانه.

کُنج نزولی: برای شکست از بالا: کف الگو مکان مناسبی برای حد ضرر می‌باشد. برای شکست از پایین: حد ضرر را چند واحد بالاتر از نزدیکترین سقف موضعی (مینور) قیمت به نقطه شکست قرار دهید.

پرچم: برای شکست از بالا: کف پرچم مکان مناسبی برای حد ضرر می‌باشد. برای شکست از پایین: سقف پرچم را بعنوان حد ضرر استفاده نمایید.

گپ‌ها: گپ‌ها بعنوان مناطق حمایتی و مقامتی چندان تاثیرگذاری شناخته نمی‌شوند. لذا ممکن است یک کندل با گپ از کندل قبلی جدا شده ولی کندل بعدی فورا گپ را پر نماید. لذا برای گپ‌های واقع در روند نزولی، سقف کندل قبل از گپ را بعنوان حد ضرر استفاده نمایید. برای معامله‌گران ریسک‌پذیرتر، کف آن کندل بجای سقفش بعنوان حد ضرر قابل استفاده خواهد بود. لذا حد ضرر را چند واحد بالاتر از کف کندل قرار دهید. برای گپ‌های واقع در روند صعودی، عکس این حالت را استفاده نمایید.

سر وشانه کف: رجوع شود به سر و شانه مرکب کف.

سر و شانه سقف: رجوع شود به سر و شانه مرکب سقف.

پرچم بلند و سفت: کف منطقه تراکم که در فاز پرچمِ الگو شکل گرفته است، بعنوان حد ضرر شناخته میشود.

شاخ کف: حد ضرر را زیر کفِ پایینتر بین دو کندل بلند الگو قرار دهید. در تعداد زیادی از الگوها، قیمت از کف الگو عبور نموده است. لذا این الگو الگوی عالی برای معامله نمی‌باشد. بنابراین قرار دادن حد ضرر در مکان اشاره شده، سرمایه شما را از حوادث بدتر محفوظ میدارد.

شاخ سقف: حد ضرر را بالای سقفِ بالاتر بین دو کندل بلندِ دو طرف الگو قرار دهید. مشاهده شده که در غالب موارد، چنانچع روند پس از شکل‌گیری این الگو از صعودی به نزولی برگشته باشد، قیمت صرفا تا نزدیکی حد ضرر اشاره شده نوسان خواهد نمود.

سقف وارونه: برای شکست از بالا: حد ضرر را زیر پایینترین کف الگو قرار دهید. چرا که قیمت در فاز تروبک تمایل به کاهش تا نزدیک به کف الگو دارد. حال اگر این کاهش ادامه یابد، روند قیمت تغییر نموده است. برای شکست از پایین: در مواجهه با این وضعیت کمی هوشیارتر باشید. زیرا در موارد زیادی مشاهده شده که پیش از آنکه قیمت به روند اصلی نزولی خود بازگردد، حتی سقف الگو را نیز لمس نموده است. بنابراین حد ضرر خود را با کمی فاصله نسبت به سقف الگو قرار دهید. مراقب باشید که ممکن است پس از فعال شدن حد ضررتان، روند اصلی نزولی آغاز گردد.

الگوی بازگشتیِ جزیره: برای شکست از بالا: حد ضرر خود را چند واحد زیر کف آخرین کندل الگو قرار دهید. برای شکست از پایین: حد ضرر را چند واحد بالای سقف آخرین کندل الگو قرار دهید.

حرکت شمرده- نزولی: برای شکست از بالا: حد ضرر را زیر پایینترین کف الگو قرار دهید. برای شکست از پایین: امن‌ترین مکان برای حد ضرر بالای بالاترین سقفِ فاز اصلاحی الگو می‌باشد. این حد ضرر ممکن است فاصله زیادی با حد ورود به معامله داشته باشد. در اینگونه موارد می‌توانید از حد ضرر نوسانی استفاده نمایید.

حرکت شمرده- صعودی: برای شکست از بالا: حد ضرر را زیر پایینترین کفِ فاز اصلاحی الگو قرار دهید. برای شکست از پایین: سقف الگو را بعنوان حد ضرر استفاده نمایید.

پرچم سه‌گوش: مانند الگوهای پرچم است.

کف لوله‌ای: پایینترین نقطه الگو را بعنوان حد ضرر استفاده نمایید.

سقف لوله‌ای: بالاترین نقطه الگو را بعنوان حد ضرر استفاده نمایید.

کف مستطیلی و سقف مستطیلی: برای شکست از بالا: حد ضرر را چند واحد زیر کف الگو قرار دهید. تمایل عقبگردهای نزولی قیمت (تروبک) به نفوذ به داخل الگو پیش از ادامه مسیر صعودی قیمت می‌باشد. برای شکست از پایین: سقف الگو را بعنوان حد ضرر انتخاب نمایید.

کُنج صعودی: برای شکست از بالا: نزدیکترین کف موضعیِ (مینور) قیمت به نقطه شکست را بعنوان حد ضرر انتخاب نمایید. برای شکست از پایین: حد ضرر چند واحد بالاتر از بالاترین سقف قرار داده میشود.

سقف: برای شکست از بالا: کف الگو منطقه حمایتی و باطبع حد ضرر مناسبی می‌باشد. اگر قیمت زیر کف آن بسته شود، احتمالات بازگشت روند را تایید می‌نمایند. برای شکست از پایین: سقف الگو بعنوان حد ضرر انتخاب خواهد شد.

مثلث متقارن: برای شکست از بالا: حد ضرر خود را چند واحد زیر دومین کف موضعیِ ماقبل شکست الگو قرار دهید. معمولا عقبگرد نزولی (تروبک) نزدیکترین کف موضعی ماقبل نقطه شکست را لمس می‌نماید. پس بهتر است یک کف موضعیِ دیگر به عقب بازگشته و حد ضرر خود را در آنجا قرار دهید. برای شکست از پایین: نزدیکترین سقف موضعیِ ماقبل الگو مکان مناسبی برای جانمایی حد ضرر می‌باشد.

سه سقف نزولی: آخرین سقف الگو (پایینترین بین سه سقف) را بعنوان حد ضرر خود استفاده نمایید. بندرت پیش می‌آید که عقبگرد صعودی قیمت (پولبک) تا آن اندازه رشد نموده و حد ضرر را فعال نماید. پس در صورت فعال شدن حد ضرر میتوان گفت که روند قیمت برگشته و حد ضررمان را فعال نموده است.

سه کف صعودی: چند واحد زیر آخرین کف الگو (بالاترین بین سه کف). رسیدن عقبگرد نزولی قیمت (تروبک) به آن تراز نادر است و حد ضرر غالبا در نتیجه چرخش روند اصلی قیمت فعال میگردد.

کف سه‌گانه: حد ضرر چند واحد زیر آخرین کف الگو قرار داده میشود. علت این امر اینست که شکل‌گیری کف چهارگانه چیز نادری بوده، لذا رسیدن مجدد قیمت به تراز کف میتواند بمعنای چرخش روند قیمت تلقی شده و زمان بستن معامله فرا رسیده است.

سقف سه‌گانه: حد ضرر را چند واحد بالای بالاترین سقف قرار می‌دهیم. رسیدن قیمت طی فاز پولبک به سقف‌های الگو نیز مشاهده شده فلذا جهت محافظت از معامله در چنین مواجهه با چنین مواردی، حد ضررمان را کمی بالاتر از بالاترین سقف قرار داده‌ایم.

کف دوگانه بدشکل: قرار دادن حد ضرر زیر کفِ بالاتر در اغلب موارد عملکرد مناسبی را ایفا می‌نماید. فرض ما بر اینست که ورود به معامله پس از تایید الگو انجام گرفته است. چنانچه پیش از تایید الگو قصد ورود دارید، از کفِ پایینتر استفاده نموده و حد ضررخود را چند واحد پایینتر از آن قرار دهید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *