cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

در این الگو قیمت به طور چشمگیری افت میکند. میانگین این افت 30% بوده که در پی آن و قبل از ازسرگیری کاهش شدیدتر قیمت، جهش گربه مرده رخ میدهد .

 

 راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات شرح
کاهش رویدادی، گپ قیمتی قیمت‌ها معمولا کاهش یافته و 15 الی 75 درصد پایین‌تر از روز قبل بسته میشود. میانگین کاهش رویدادی از قیمت بسته شدن کندل قبل تا انتهای روند 31 درصد است.
پایین روند 46 درصدشان در روز بعد کف پایین‌تری را ثبت می‌نمایند، 17 درصدشان در روز بعدتر نیز پایین‌تر رفته، روز بعدی 9 درصد و روز بعد 3 درصد. از روز رویداد تا پایین روند میانگین 7 روز است.
جهش پس از کاهش گفته شده در بالا، قیمت جهش مینماید. 22 درصد الگوها، شکاف قیمتی را در مرحله پرش پر نموده، 38 درصدشان طی 3 ماه و 58 درصدشان طی 6 ماه پر می‌نمایند. میانگین ارتفاع پرش 28 درصد بود و 23 روز طول میکشد.
کاهش پس از جهش پس از جهش قیمتی، کاهش قیمت مجددا از سرگرفته میشود. قیمت بطور میانگین 30 درصد (از سقف جهش) در 49 روز کاهش میابد. قیمت مذکور در 67 درصد مواقع 18 درصد پایین‌تر کف کاهش قبلی است.
دومین جهش گربه مرده 26 درصد الگوها دارای دومین جهش خواهند بود که حداقل 15 درصد بوده و 3 ماه بطول می‌انجامد. این مدت برای 38 درصدشان 6 ماه می‌باشد.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی توضیحات
جهش هرچه کاهش قیمت در روز رویداد بزرگتر باشد، جهش بزرگتر و زمان رسیدن به سقفش طولانی‌تر خواهد بود.
فروش اگر دارای سهام هستید منتظر بمانید تا جهش به اوج خود رسیده، سپس بفروشید.
نوسان‌گیران نوسان‌گیرها می‌توانند در نزدیکی کف روند رویدادی خرید نموده و تا بالای فاز جهش بمانند. اما این را تنها در صورتی امتحان کنید که کاهش قیمت در روز رویداد بزرگ باشد، مثلا بیش از 30 درصد. چنانچه ضرری که در دوره وقوع رویداد به سهم وارد میشود (از قیمت بسته شدن روز قبل از رویداد تا پایان روند رویدادی)، بیشتر از 28 درصد باشد، سهم بطور متوسط رشد 35 درصدی را طی 25 روز در فاز جهش تجربه نموده و اگر کمتر از 28 درصد باشد، این رشد بطور متوسط 22 درصد و طی 20 روز خواهد بود.
پوزیشن فروش برای معامله‌گران مجرب، یک فرصت گرفتن پوزیشن فروش در بالاترین نقطه جهش وجود دارد که  قیمت طی نزول دوم حداقل تا کف روند رویدادی پایین خواهد رفت.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *