cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

تصویر پایین یک الکوی جزیره معکوس را نشان میدهد. فلش‌های افقی به گپ‌هایی اشاره میکنند که در یک قیمت یکسان همتراز میشوند.

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی برای شکست‌های از بالا و پایین: 38 از 39 (جزیره سقف)، 31 از 36 (جزیره کف).
نرخ خروج سربه‌سر* برای شکست‌های از بالا/ پایین: 31 درصد/ 34 درصد
میانگین افزایش/ کاهش پس از شکست الگو: 31 درصد/ 13 درصد
نرخ وقوع تروبک/ پولبک **: 54 درصد/ 55 درصد
احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا/ پایین: 82 درصد/ 62 درصد

 

* سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد حداقل 5 درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

** Throwback/ Pullback

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات

شرح

روند قیمت منتهی به الگو جزیره‌های سقف روند قیمتی صعودی و جزیره‌های کف روند قیمتی نزولی منتهی به الگو دارند
شکل الگو گپ‌ها جزیره را از سرزمین اصلی جدا میکنند.
گپ‌ها دو گپ باید حداقل مقداری بازه مشترک داشته باشند.
حجم در گپ دوم افزایش حج مخواهیم داشت.
مدت این الگو ممکن است از یک تا بیش از 100 کندل طول بکشد.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی

توضیحات

 

 

قاعده هدف‌گذاری

قاعده هدف‌گذاری ارتفاع را از بالاترین سقف (A) تا پایین‌ترین کف جزیره (B) حساب کرده و آن را در درصد احتمال رسیدن به هدف قیمتی ضرب نمایید و نتیجه را به قیمت بالاترین سقف (A در شکست‌های رو به بالا) اضافه یا از پایین‌‌ترین کف (B در شکست‌های رو به پایین) کسر کرده تا به هدف C دست یابید که در شکل فقط برای شکست‌های از پایین نشان داده شده است.
ارتفاع الگو جزایر بلند عملکرد بهتری نسبت به جزایر کوتاه دارند.
تروبک (عقبگرد نزولی قیمت) و پولبک (عقبگرد صعودی قیمت) تروبک و پولبک سبب تضعیف عملکرد پس از شکست الگو میگردند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *