cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

این الگو آنچنان نایاب است که از بین 4.7 میلیون کندل تنها 4 نمونه از آن یافت شده است. لذا ارقام و نتایج مرتبط با آن بسیار ناپایدار بوده و امکان تغییر در آنها با افزایش تعداد نمونه‌ها وجود دارد.

 

 

نتایج مهم:

 

عملکرد تئوریک: برگشت‌دهنده روند به صعودی
عملکرد واقعی: ادامه‌دهنده روند نزولی در 75 درصد مواقع
رتبه فروانی وقوع: 103
رتبه عملکرد کلی: 101
بیشترین احتمال رسیدن به هدف قیمتی: 67 درصد (شکست الگو از پایین در بازار صعودی)
بهترین میانگین حرکت طی 10 روز: 7.10- درصد (شکست الگو از پایین در بازار صعودی)
بهترین رتبه در عملکرد 10 روزه: 3 (شکست الگو از پایین در بازار صعودی)

 

تمامی رتبه‌های اشاره شده بر اساس سنجش و رده‌بندی 103 الگوی کندلی می‌باشد. منظور از «بهترین» یا «بیشترین» در عبارات فوق، بالاترین رتبه در بین 4 حالت از ترکیبات بازارهای صعودی/ نزولی و شکست الگو از بالا/ پایین می‌باشد.

 

شرح الگو:

 

تصور این بود که این الگو نقش بازگشتی به صعود را ایفا نماید. اما در 75 درصد مواقع بصورت ادامه‌دهنده روند نزولی عمل نموده است. از نظر فراوانی وقوع جایگاه آخر را دارد و رتبه عملکرد کلی آن نیز بسیار بد است: 101 از بین 103 الگوی کندلی.

علت چنین رتبه‌ای اینست که در بررسی شاخصه‌های کیفی این الگو 4 مقوله موجود بوده که بدلیل تعداد کم نمونه‌های یافت شده، تنها دو مورد قابل پر کردن بوده و مابقی برابر با صفر در نظر گرفته شد.

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات

شرح

تعداد خطوط کندل چهار کندل.
روند قیمتیِ منتهی به الگو نزولی.
پیکربندی

به جستجوی چهار کندل سیاه متوالی بپردازید. دو کندل اول از نوع ماروبوزو بوده و کندل سوم که با گپ منفی نسبت به کندل قبل باز میشود، در طول روز (دوره زمانی مورد بررسی) به بدنه کندل دوم نیز نفوذ خواهد نمود. کندل آخر کل کندل سوم (منجمله سایه‌ها) را پوشش میدهد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *