cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

الماس‌های سقف دارای شکست‌های رو به بالا، ضعیف‌ترین الگو در بازار صعودی می‌باشند. چنانچه روند منتهی به این الگوی بازگشتی سریع باشد، حرکت سریعی را پس از الگو نیز شاهد خواهیم بود که معمولا پایان آن نزدیک به نقطه شروع روند پیش از الگو می‌باشد.

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی: 39 از 39 (شکست از بالا)، 3 از 36(شکست از پایین)
نرخ خروج سر­به‌سر* پس از شکست رو به بالا/پایین: 21 درصد/ 15 درصد
میانگین افزایش/کاهش پس از شکست: 29 درصد/ 17 درصد
نرخ وقوع تروبک/ پولبک**: 57 درصد/ 58 درصد
احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا/پایین: 65 درصد/ 63 درصد

 

* سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد(شکست از بالا) یا افت(شکست از پایین) حداقل 5 درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی را از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

** Throwback/ Pullback

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات شرح
شکل الگو به شکل الماس بوده اما معمولا یک طرف آن یک مقدار میچرخد.
خطوط روند در بخش نخست، قیمت سهم سقف‌های بالاتر و کف‌های پایینتر شکل داده (الگوی بازشونده) و سپس با تشکیل سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر شروع به تنگ شدن خواهد نمود.
برخوردها هر خط روند یک یا دو بار توسط قیمت لمس خواهد گردید. جای نگرانی ندارد اگر خط روند برخی از کندلها را قطع نماید.
حجم روند حجم در 55 الی 59 درصد مواقع نزولی می‌باشد.
شکست الگو در 54 درصد مواقع از پایین شکسته میشود.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی توضیحات

قاعده هدف‌گذاری

روند قیمت

میانه روند

قاعده هدف‌گذاری ارتفاع را از بالاترین سقف (A) تا پایین‌ترین کف الگو (B) محاسبه، سپس آن را در درصد احتمال رسیدن به هدف قیمتی ضرب کرده و نهایتا مقدار حاصله را به قیمت شکست اضافه(شکست رو به بالا) یا از آن کسر(شکست رو به پایین) نمایید تا به هدف مورد نظر (C) دست یابید.
روند قیمت چنانچه روند قیمت منتهی به الگو سریع و نزدیک به قائم باشد، انتظار افت سریعی را نیز پس از الگو برای شکست از پایین خواهیم داشت. همچنین قیمت می‌بایست دلیلی برای بازگشت داشته باشد.

الماس‌های شکل گرفته در پی روند کوتاه‌مدت (کمتر از 3 ماه) یا میان‌مدت (3 تا 6 ماه) قیمت، بسته به جهت شکست الگو، بهترین عملکرد پساشکست را خواهند داشت.

میانه روند شکل سمت چپ را مشاهده نمایید. اگر الگوی الماس بصورت ادامه‌دهنده رفتار نماید، بدین معنی که قیمت در همان جهت که به الگو وارد شده، از الگو خارج گردد، آنگاه الگو میتواند بعنوان نشانگری از میانه روند قیمت ظاهر گردد. بدین معنی که نیمی از حرکت قیمت باقی مانده است.
سرعت قیمت غالبا در پی روندهای سریع قیمت پیش از الگو، روندهای سریع پساالگو را نیز شاهد خواهیم بود.
کف سالانه الگوهای با شکست حد فاصل یک‌سوم پایینی محدوده نوسان سالانه، بهترین عملکرد را خواهند داشت.
حجم روند افزایشی حجم منجر به بهترین عملکرد خواهد شد.
پولبک و تروبک

(عقبگرد صعودی و نزولی قیمت)

پولبک و تروبک سبب تضعیف عملکرد پس از شکست الگو خواهند شد.

 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *