cropped-dd511ad7-a8d4-4df2-9df3-2e06a01477da.png

عملکرد این الگو در بازار صعودی تقریبا همانند اشکال بازشونده صعودی است (بطور متوسط 43 درصد افزایش). نرخ خروج سربه‌سر اندکی بیشتر از حد متوسط است یعنی 21 درصد.

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی: 19 از 39 (شکست از بالا)، 18 از 36 (شکست از پایین)
نرخ خروج سر­به‌سر* پس از شکست رو به بالا/پایین: 21 درصد/ 23 درصد
میانگین افزایش/کاهش پس از شکست: 43 درصد/ 15 درصد
نرخ وقوع تروبک/ پولبک**: 64 درصد/ 69 درصد
احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا/پایین: 65 درصد/ 51 درصد

 

* سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد(شکست از بالا) یا افت(شکست از پایین) حداقل 5 درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی را از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

** Throwback/ Pullback

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات شرح
روند قیمت منتهی به الگو میتواند افزایشی باشد.
شکل الگو به شکل یک بلندگو که به پایین کج شده با یک سقف افقی.
خطوط روند خط روند زیرین  شیبدار به سمت پایین و خط بالا  افقی است.
برخوردها حداقل باید پنج بار خطوط را لمس نماید؛ سه بار کف یا سه بار سقف و دو بار خط روند دیگر. به طور ایده‌آل دومین برخورد از سه برخورد خط روند می‌بایست حتمل آن را لمس نماید (به جای صرفا نزدیک شدن به آن).
فضای خالی قیمت باید الگو را از یک طرف به طرف دیگر طی کرده و منطقه مابین خطوط را پر نماید.
حجم 62 الی 63 درصد مواقع روند صعودی دارد.
شکست الگو در 64 درصد مواقع از بالا شکسته می‌شود.

 

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی

توضیحات

 

قاعده هدف‌گذاری

قاعده هدف‌گذاری ارتفاع را از خط روند اقفی (نقطه B در شکل سمت راست ) تا پایین ترین کف (A) محاسبه کنید و آن را در درصد براورده شدن هدف قیمتی ضرب کنید. نتیجه را به خط روند افقی (B در شکست های رو به بالا) اضافه کنید یا آن را از پایین ترین کف (A شکست های رو به پایین) کم کنید تا به هدف قیمتی (C) برسید.
معامله درون‌الگویی زمانی که قیمت شروع به کاهش از خط روند افقی (C) کرد، پوزیشن فروش باز نموده نموده و پس از چرخش قیمت در خط روند تحتانی آن را بسته یا پوزیشن خرید باز نمایید.
خرید در سومین برخورد وقتی که قیمت برای سومین بار خط روند پایینی را لمس و شروع به افزایش نمود، اقدام به خرید نمایید.
افزایش ناقص پیش‌بینی جهت شکست بر اساس افزایش ناقص قیمت در 47 درصد مواقع کارساز است.
کاهش ناقص پیش‌بینی جهت شکست بر اساس کاهش ناقص قیمت در 75 درصد مواقع کارساز است.
روند قیمت بهترین الگو ها آنهایی هستند که در پی یک روند میان‌مدت (3 تا 6 ماه) شکل میگیرند.
کف سالانه برای شکست‌های رو به پایین یک‌سوم پایینی محدوده نوسان سالانه و برای شکست‌های  رو به بالا یک‌سوم میانی بهترین عملکرد را در پی خواهد داشت.
حجم روند افزایشی حجم منجر به بهترین عملکرد بعد از شکست الگو میشود.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *